جهت پرداخت آنلاین مبلغ پروژه خود که بعد از سفارش ، مورد تایید قرار گرفته است میتوانید از فرم زیر استفاده کنید.این فرم جهت پرداخت وجه مربوط به پروژه هایی است که شما آنها را سفارش داده اید .